Bilgisayar

Sualtında en önemli unsur kuşkusuz dalgıcın güvenliğidir. Sıkıştırılmış hava soluyor olmak, iki önemli konunun bilinmesini gerektirir:

        1. Yapılan dalışın derinliği
        2. Sualtında geçirilen zaman

Yapılan Dalışın Derinliği

Derinlik arttıkça basınç da artacaktır. Artan basınçla birlikte, aldığımız havanın da basıncı aynı oranda artar. Yüzeyde çözebildiğimiz miktarın çok daha fazlasını suyun altında kanımızda ve dokularımızda çözmüş oluyoruz. Özellikle vücudumuzda yüksek basınç altında fazla çözünen azot, dalgıçları belirli yönlerden etkileyen bir gazdır.

 

Sualtında Geçirilen Zaman

Sualtında geçirilen zaman, vücudumuzda çözünmüş olan azota ne kadar maruz kaldığımızı gösterir. Zaman arttıkça, vücudumuzda daha fazla azot birikimi oluşacaktır.
Dalış bilgisayarları, hem sualtında geçirilen zamanı, hem de dalışın derinliğini dalgıca bildirir. Bilgisayarların en önemli özellikleri, zaman-derinlik hesaplamasını yapabilmesidir. Her bir derinlikte ne kadar sualtında kalabileceğimizi dalış bilgisayarları bizlere söyler. Derinlik arttıkça, sualtında geçirebileceğimiz maksimum süre azalır.

Dalış Bilgisayarı>Dalış bilgisayarları, aynı zamanda yaptığımız dalışların bilgilerini kaydeder, yukarı çıkış hızımızı gösterir ve gerektiğinde uyarır. İki dalış arasında geçirdiğimiz süreye göre ikinci dalışta hesaplamaları tekrar yaparak güvenli dalış yapmamızı sağlar. Dijital pusulaya sahip olan dalış bilgisayarları da vardır. Suyun sıcaklığı gibi ayrıntılı bilgileri de sağlar.

Hem saat, hem de küçük birer bilgisayar boyunda dalış bilgisayarları mevcuttur. Saat formatındaki dalış bilgisayarları saati ve takvimi gösterdiği, alarm gibi özellikleri olduğu için gündelik yaşamda da kullanılabilir.
CLOSE
CLOSE
Pin It